Veilig fietsen op Bonaire

Fietsen is leuk, gezond en fietsen is geen gevaarlijke activiteit. Deelnemen aan het verkeer kan wel voor gevaar zorgen. In het drukke verkeer op Bonaire is het voor fietsers vaak niet veilig.

Met Baislife Bonaire zetten wij ons in om kinderen kennis te laten maken met veilig verkeer. Door ze beter te leren fietsen en kennis te geven over regels. Verder werken we aan verkeersveiligheid en fietsplezier voor iedereen. Neem een kijkje bij de activiteitenkalender of fietsschool om direct meer te weten te komen.

Gedrag in het verkeer

Door rekening met elkaar te houden en ons vriendelijk te gedragen kunnen we veel problemen in het verkeer oplossen. Vooral voor kwetsbare groepen, o.a. kinderen, is duidelijk en sociaal gedrag heel belangrijk.

Hoe gedraag je je vriendelijk in het verkeer?

  • goed kijken; 

  • duidelijke gebaren maken; 

  • laten zien wat je van plan bent; 

  • elkaar de ruimte en de tijd geven.


Vriendelijk gedrag is goed voor je eigen humeur en voor dat van anderen en zorgt voor meer ontspanning op de weg. 


Wil je meer weten?
Neem contact op met Shurdon via info@baislifebonaire.com