Samenwerken

Samenwerking op weg naar meer fietsen

Uit het Caribisch Sport en Preventieakkoord

Een gezonder Bonaire dát is wat we willen bereiken. Met kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang voordeel van hebben. Met actieve volwassenen, die zich fit voelen. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Kortom: (toegang tot) een gezonde manier van leven staat voorop.

 

De fiets kan als versneller dienen voor een gezondere bevolking, omgeving en economie.

Fietsactieplan 2022 - 2025

Bais Life Bonaire is een actieplan met een focus op kunnen fietsen (fietseducatie en activatie) en het organiseren (organiseren van passende fietsactiviteiten). Voor dit plan en de daarin genoemde activiteiten (rondom 22 ambities) is een subsidie toegekend.

Onderweg gaan we – indien nodig - op zoek naar extra budgetten en partners om energie te kunnen stoppen in acties op het gebied van infrastructuur en toegang tot fietsen.

Ambities programma 2022 - 2026

Fietsen is slechts bij een klein deel van de Bonairiaanse bevolking een vast onderdeel van het leven. Met Bais Life gaan we een bijdrage leveren aan meer – vraag naar  - fiets(en) op Bonaire. Dit doet Bais Life vooral vanuit de actiestand. We stoppen energie in programma’s, interventies en verbetering van de infrastructuur en organisatie.

Samenwerken

Er zijn momenteel meerdere fiets ideeën bezig of klaar voor de start op Bonaire. Vanuit Bais Life kijken we ernaar uit deze programma’s en acties - waar mogelijk en gewenst - te ondersteunen en samen te werken.

Dit doet Bais Life vanuit de inhoud, uitdagingen en grenzen van het actieplan. Bais Life is transparant over de uitdagingen en grenzen en de gestelde kaders / richting aan samenwerkingen.

Belangrijke punten voor Bais Life Bonaire

Omdat tijd en middelen beperkt zijn en Bais Life goed wil  doen wat er gepland is werkt Bais met een aantal punten die we belangrijk vinden voor de komende jaren. Voor (nieuwe) programma’s, interventies, projecten en samenwerking streeft Bais Life ernaar dat deze passen bij onderstaande punten die wij belangrijk vinden.

  1. Tijd stoppen in programma’s en projecten die geschikt – lijken te - zijn vanwege langdurig energie, draagvlak en/of middelen, passende context en kansen op het eiland.

  2. Ruimte om klein te beginnen en groot te denken; accepteren dat verandering tijd kost.

  3. Zorgen dat acties bij elkaar optellen.

  4. Extra aandacht voor de toekomst van Bonaire, de kinderen.

Samenwerkingsgesprekken / proces

Bais Life heeft een open houding ten opzichte van samenwerken. Bais Life werkt samen door een haalbare inzet van (communicatie)middelen.

Hierbij onderscheiden we een supported cooperation en unsupported cooperation.


Bij een supported cooperation proberen we het project te versterken door ondersteuning van de projectleiding bij de uitvoering. Bij een unsupported cooperation stellen we onze (communicatie) middelen ter beschikking ten gunste van fietsactiviteiten op Bonaire.

Laten we het eiland in beweging zetten. Kom in contact via bondia@baislifebonaire.com